Nejčastější dotazy

Jak je zabezpečen přenos dat? A jak je zabezpečeno vaše datové centrum?

Odpověď:
Přenos dat je šifrován a zabezpečen stejně jako aplikace internetového bankovnictví. Nastavení síly ověření uživatele je na správci na straně zákazníka. Kromě standardního ověření na bázi jméno + heslo lze dále zajistit vícefázové ověření, SSO, synchronizaci s AD, ADFS.

Disponujeme bezpečnostním audit od Deloitte Adisory, s.r.o. Co se týče fyzického zabezpečení, servery jsou umístěny v datovém centru společnosti Cloud4Com, které splňuje parametry Tier III.

Více zde

Co si mám představit pod pojmem datový sklad a jaké výhody může poskytnout?

Odpověď:
Toto je velmi zajímavá a důležitá otázka. Datový sklad / Data Warehouse (DWH) je systematické uložení dat do struktury datového modelu na základě konkrétních business požadavků zákazníka, odsouhlasených v průběhu analýzy. Datový model je multidimenzionální prostor (dimenze / rozměr), v rámci kterého lze uložená data analyzovat (dimenze mohou být například středisko, partner/protistrana, projekt, vozidlo, společnost, segment, atd.) a ukazatele (jinými slovy indikátory, metriky), tzn. věcný obsah (obraty nebo stavy, vyjádřené v penězích (částky, např. prodejní cena, pořizovací cena, průměrná cena), množství (kusy, kg., metry atd.). Dimenze z pohledu BI / reportingu nemusí být nutně dimenzí z pohledu Heliosu (například ve financích – zde není potřeba o každé reportovací dimenzi účtovat, některé mohou být odvozené na základě dodatečné vložené logiky nebo jako atribut původní dimenze (například příslušnost k teritoriálnímu segmentu lze odvodit z adresy zákazníka).

Důležité je, že datový sklad umožňuje do detailu analyzovat libovolné kombinace dimenzí a ukazatelů. V jednodušším případě může způsob sestavení pohledu připomínat práci s kontingenční tabulkou v excelu. Nicméně standardní vlastností reportingu je možnost definice uživatelských sestav / reportů, kde každý řádek může být průsečíkem požadovaných dimenzí a ukazatelů. V rámci definice lze navíc reporty obohatit i o další odvozené vypočítané řádky / ukazatele. V rámci datového modelu tedy lze jednoduše uživatelsky ve velmi krátké době vytvořit kombinací dimenzí a ukazatelů jakýkoliv report / pohled ve formě tabulky nebo grafu včetně naformátování / podmíněného formátování. Všechny tabulky a grafy obsahují aktivní prvky / lze je jednoduše detailně analyzovat prostřednictvím funkcí Group By a Drill To Detail – více například viz.: http://wiki.reporting.cz/cs/index.php?title=Analytick%C3%A9_n%C3%A1stroje

Je nějaké technické doporučení pro provoz Business Intelligence?

Odpověď:

Rychlost internetu?

Platí pochopitelně, že čím rychlejší a stabilnější, tím lépe. Lze to vyjádřit i tak, že pro běžný provoz předpokládáme kvalitu a rychlost, která je v současné době obvyklá / standardní. Kritičtější směr je upload pro přenos dat od zákazníka směrem do DWH. Nicméně máme i zákazníky, kteří fungují na ADSL.

Minimální konfigurace koncového zařízení?

Zde je to podobné jako u rychlosti. Obecně ideální je, když zařízení podporuje některou z aktuálních verzí internetových prohlížečů. Naší stranou doporučovaný je Chrome. Z tohoto předpokladu se už dá odvodit pravděpodobný výkon zařízení. Podporujeme pochopitelně i starší verze prohlížečů.

Verze HELIOS Orange?

Před aktivací Business Intelligence na vašich vlastních datech je třeba aktualizovat váš HELIOS Orange na nejnovější verzi.