FAQ

Proč přejít na edici iNUVIO?

Odpověď:
Edice iNUVIO reprezentuje novou generaci informačního systému HELIOS Orange - nejrozšířenějšího ERP řešení pro menší a středně velké společnosti v České a Slovenské republice. Tato edice je výsledkem více jak tří letého vývoje, který byl řízen primárně poznatky a návrhy našich klientů, kteří tak do této nové edice promítli své praktické zkušenosti, potřeby a očekávání. Edice iNUVIO v sobě obsahuje nejen změnu na úrovni GUI/UX, ale především noho inovací na úrovni agendové funkcionality včetně řady nových integrovaných řešení, jako jsou např. Business Intelligence, Notifikační centrum, Dashboardy, apod.

Jak dlouho je edice iNUVIO v prodeji a kolik společností novou edici využívá?

Odpověď:
Pilotní projekty byly realizovány v druhé polovině roku 2017. Pro nové i stávající zákazníky byla edice uvolněna počátkem roku 2018 (přičemž pro nové zákazníky je od léta 2018 systém HELIOS Orange k dispozici výhradně v této edici). U stávajících zákazníků se migrační proces plánuje na cca 3 roky. V polovině roku 2019 překročil počet společností využívající HELIOS Orange v edici iNUVIO hodnotu 500.

Jsou pro migraci nezbytné placené služby? Pokud ano, v jakém rozsahu?

Odpověď:
V obecném pohledu ne. Migrace na edici iNUVIO je čistě technický proces, odpovídající procesu update. To znamená, že se jedná téměř o „bezobslužný“ proces na úrovni poučeného uživatele. Případné služby je nutné zvážit v kontextu proškolení na nové funkcionality, přičemž toto je čistě individuální. Na webu www.inuvio.cz jsou k dispozici edukační videa, která pokrývají většinu hlavních témat.

Je nutné podepsat s dodavatelem smlouvu?

Odpověď:
Migrace na edici iNUVIO je podmíněna obchodní dohodou realizovanou buď samostatnou smlouvou, nebo tzv. migračním dodatkem k již existující smlouvě.

Nevím, kdo je mým obchodním garantem, na koho se mám obrátit s dotazy či žádostí o migraci?

Odpověď:
V tomto případě je možné využít emailové schránky support.cz@assecosol.com nebo tel.: +420 244 104 111.

Jaké jsou technické požadavky na HELIOS Orange v edici iNUVIO?

Odpověď:
Technické a SW požadavky jsou k dispozici zde

Existuje možnost zápůjčky a vyzkoušení si edici iNVUIO?

Odpověď:
Ano.

  • On-line provoz edice iNUVIO v cloudu erport.cz
  • Další možnosti konzultujte s vaším obchodním garantem

Je nějaký popis – návod, jak samotná migrace technicky probíhá?

Odpověď:
Ano, popis je dostupný v dokumentaci (wikipedii) HELIOS Orange.

Jaký dopad má migrace na historická data, zakázkové úpravy, sestavy, nastavení apod.?

Odpověď:
Všechna vaše data, úpravy, nastavení či propojení na produkty třetích stran budou i po přechodu na edici iNUVIO zachována a plně funkční. Případné problémy jsou jednoznačně oprávněným důvodem k reklamaci.

Existuje kompletní seznam všech změn obsažených v edici iNUVIO?

Odpověď:
Ano, zde je možné se seznámit se všemi změnami distribuovanými pouze do edice iNUVIO.
(Informace jsou zveřejněny na znalostním fóru HELIOS Orange).