Co je to HELIOS Orange?

edice iNUVIO?

Potřeby a přání našich zákazníků byly pro nás, Asseco Solutions, inspirací k vytvoření nové edice oblíbeného informačního systému HELIOS Orange. Tato edice navazuje na dosavadní kvalitu systému HELIOS Orange a navíc poskytuje uživateli zcela nový a iNOVATIVNÍ přístup k důležitým datům. Zrychluje jeho každodenní práci a přináší celou řadu funkcionálních novinek a vylepšení. Zcela nové ergonomické pojetí tohoto systému s sebou přináší jednoduchost a srozumitelnost. Dokonale jsme zmapovali, jak naši zákazníci používají systém HELIOS Orange, a porozuměli jsme jim. Edice iNUVIO optimalizuje cestu uživatele k důležitým informacím či akcím na pár kliků.

Čas jsou peníze… Edice iNUVIO přináší množství vychytávek, jejichž cílem je přinést uživatelům úsporu času a tím zvýšit efektivitu jejich práce.

HELIOS Orange

edice iNUVIO je:

iNTUITIVNÍ

Nová ergonomie uživatelského prostředí poskytuje uživateli komfortnější, příjemnější a především jednodušší ovládání systému. Vyšší rychlost a přehlednost je dosažena díky novým funkcím, jako např. dashboardy, fulltextové vyhledávání či zcela přepracovaná navigace.

iNDIVIDUÁLNÍ

Prostředí systému si každý uživatel může upravit zcela dle svých individuálních potřeb a zvyklostí. Příjemné, personifikované prostředí je k dispozici díky novým vlastnostem umožňujícím definovat individuální pracovní prostředí jak po obsahové, tak vizuální stránce.

iNTELIGENTNÍ

Dostupnost klíčových informací ve správné formě je základním předpokladem pro správná a rychlá rozhodnutí. Systém vyhodnocuje informace a za využití vnitřních nástrojů (např. prediktivní analýzy či Business Intelligence) předkládá uživateli podklady pro rozhodování.

iNFORMUJÍCÍ

Nejen forma, ale také dodání informací ve správný čas, je důležitým předpokladem pro jejich následné zpracování. HELIOS Orange edice iNUVIO přináší mnoho nových funkcionalit (např. notifikační centrum), zajišťující předání informací uživateli v nejvhodnějším okamžiku a formě.

HELIOS Orange je „iN“

Edice iNUVIO přináší celou řadu dalších vlastností, přidaných do systému na základě námětů našich zákazníků. A to při zohlednění moderních trendů a technologií. Výrazné inovace byly realizovány nejen na úrovni ovládání systému či reportingu, ale především přibyla řada nových funkcionalit v jednotlivých agendách systému.

Proč právě HELIOS Orange v edici iNUVIO?

Vybrali jsme pro vás 10 TOP vychytávek:

  1. Plnohodnotné a intuitivní CRM.
  2. Moderní a do systému plně integrované řešení Business Intelligence.
  3. Insolvenční rejstřík na zaměstnance a organizaci.
  4. Vylepšená práce s více databázovými instalacemi (hromadné změny, kopírování apod.).
  5. Nástroj prediktivní analýzy důsledků.
  6. Možnost změny vzhledu uživatelského rozhraní a plná editovatelnost všech editorů (formulářů) systému.
  7. Zcela nové nástroje pro schvalování, upozorňování (notifikace) a komunikaci v rámci systému.
  8. Mnoho předpřipravených widgetů v rámci Dashboardů.
  9. Pokročilé možnosti administrace a vizualizace marží na zboží.
  10. Přímá publikace dat z HELIOSu na webu.

Nestačí vám to? Další vychytávky naleznete u jednotlivých agend.

Business Intelligence jako dárek?

I to je možné.

Edice iNUVIO disponuje plnohodnotným Business Intelligence řešením (BI), které umožňuje svým uživatelům ucelený a efektivní přístup k práci s firemními daty. Tato data mají mnohdy velký vliv na správnost strategických rozhodnutí, a tím i na obchodní úspěch společnosti. BI je nativní součástí HELIOS Orange edice iNUVIO, což je z procesního hlediska efektivnější a navíc není nutné kupovat řešení třetích stran za mnohem vyšší cenu. BI obsažené v edici iNUVIO pokrývá kompletně celý reportovací cyklus, od sběru dat z nejrůznějších zdrojů až po jejich prezentaci koncovým uživatelům. Systém je otevřený pro úpravy, rozšiřování i prezentaci. Uživatelé BI edice iNUVIO přistupují do plnohodnotného datového „skladu“, přičemž případná administrace uživatelských práv je snadná.

Reference